Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi:
  • Koroner Yoğun Bakım Kritik Hasta Monitorizasyonu,
  • Mitral Balon Valvüloplasti, Koroner Arter Rotablatör ve Aterektomi

 

Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı:
  • Koroner Anjiyoplasti

 

Güven Hastanesi:
  • Katerter Laboratuvarının Kurulması ve Koroner Anjiyografi Başlatılması