Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi:
  • Koroner Yoğun Bakım Kritik Hasta Monitorizasyonu
  • Mitral Balon Valvüloplasti, Koroner Arter Rotablatör ve Aterektomi
Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı:
  • Koroner Anjiyoplasti
Güven Hastanesi:
  • Katerter Laboratuvarının Kurulması ve Koroner Anjiyografi Başlatılması

KALP KRİZİNDE GÖĞÜS AĞRISI OLUR MU?

Göğüs ağrısı çoğunlukla döşkemiğinin (sternum) arkasında geniş bir alanda (nokta kadar değil) baskı, basınç ve ezici tarzdadır. Ağrı her  iki kola, omuza boyun ve çeneye, mideye

KALP KRİZİ BELİRTİLERİNİ ÖĞRENMEK

Kalp krizi belirtileri çok farklı olabilmektedir. Kalp krizi geçirmiş bile olsanız önlem almakta geç kalmadığınızı bilmeniz önemlidir. Ayrıca bilmelisiniz ki, kalp krizi geçirenlerin ya

PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ NEDİR?

Fibrinolitik (Pıhtı eritici) tedavi nedir? Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarlardan birinin tıkanması ile oluşan kalp kası hasarıdır. Fibrinolitik tedavi (diğer adıyla trombolitik ted