Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi:
  • Koroner Yoğun Bakım Kritik Hasta Monitorizasyonu
  • Mitral Balon Valvüloplasti, Koroner Arter Rotablatör ve Aterektomi
Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı:
  • Koroner Anjiyoplasti
Güven Hastanesi:
  • Katerter Laboratuvarının Kurulması ve Koroner Anjiyografi Başlatılması

KALP KRİZİNDE GÖĞÜS AĞRISI OLUR MU?

Göğüs ağrısı çoğunlukla döşkemiğinin (sternum) arkasında geniş bir alanda (nokta kadar değil) baskı, basınç ve ezici tarzdadır. Ağrı her  iki kola, omuza boyun ve çeneye, mideye

İYİ ve KÖTÜ KOLESTEROL FARKI NEDİR?

Kolesterol karaciğerde yapılıp kan yoluyla taşınır. Kolesterol ve diğer yağlar, kanda erimedikleri için, lipoprotein denilen paketler halinde taşınırlar.Bunlardan kolesterolü taşıyanlar

KORONER ANJİYOGRAFİ OLMALI MIYIM?

Koroner anjiyografi her isteyen kişiye yapılmaz. Yapılacak her tetkikin yarar ve zararının değerlendirilmesi gerekir. Her test, kişinin şikayetleri ve hasta olma olasılığı değerlendiril