DOÇ.DR. CAN ÖZER

Doç.Dr.Can Özer, Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesi’ den 1974’te mezun olmuş ve aynı yıl İç Hastalıkları Uzmanlık Sınavı’nı kazanmış, 1974-1976 yılları arasında Kıbrıs’ta askerliğini tamamlamıştır. 1980’de Ankara Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanlığını almış ve aynı yıl Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi (TYİH) Kardiyoloji Kliniği’ne girerek 1984’te Kardiyoloji Uzmanı olmuş ve TYİH Kardiyoloji Kliniği’nde başasistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1987’de TYİH’de Dr.Kemal Bayazıt’ın desteği ve TÜBİTAK yurt dışı bilimsel faaliyetleri destekleme bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. St.Louis’de Dr.Ümit Aker’in yanında Percutan Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) eğitimi alarak dönüşte bilgi ve birikimini klinik uygulamaya aktarmıştır. Klinikte perkütan mitral ve pulmoner balon valvuloplasti uygulamalarını başlatmıştır.

Dr.Can Özer, TYİH Kardioloji Kliniği’nde çalışmalarını sürdürerek 3 Ekim 1988’de Doçent ve aynı yıl Şef Muavini olmuştur. Daha sonra çalışmalarını girişimsel “interventional” kardiyoloji alanında yoğunlaştırmış, klinikte ilk aterektomi, rotablatör uygulamalarını başlatmış, stent uygulamalarını yaygınlaştırmış ve uygulamaların eğitimini vererek TYİH Kardiyoloji Kliniği’nde çalışmasını sürdürmüştür. Aynı zamanda Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi)’nda görev alarak PTCA uygulamasını başlatmış, 1991’de Güven Hastanesi Kateter ve Hemodinami Laboratuvarı’nın kurulmasında Dr.Kemal Bayazıt’ın yanında sorumlu kardiyolog olarak görev almıştır. Dr.Can Özer, 1993’de TYİH’ndeki görevinden ayrılarak, o tarihte yeni kurulan Bayındır Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde tam gün olarak çalışmaya başlamıştır. 1994`te Bayındır Hastanesi Yürütme Kurulu üyeliğine, 1995`te aynı hastanede Kardiyoloji Bölüm Başkanlığı’na getirilmiştir. Mart 1998 ve Kasım 2000 yıllarında City Hospital (Umut Hastanesi)’a geçerek, Kardiyoloji Kliniği’nin yeniden yapılanmasını sağlamıştır. 2000 yılında tekrar Bayındır Hastanesi’ne dönerek Kardiyoloji Bölüm Başkanlığı’na ve 2002 yılında Genel Müdür Yardımcılığı ve Tıbbi Direktörlüğe getirilmiştir. Bu dönemde hastanenin bilim dünyasına katkısının sağlanmasında önemli yeri olan Bayındır Hastanesi Tıp Ödülleri tekrar başlatılmıştır. Yoğun çalışma temposu içinde Eylül 2004’te kendi isteği ile Genel Müdür Yardımcılığı ve Tıbbi Direktörlük görevinden ayrılmıştır. Kardiyoloji Bölüm Başkanlığı’nı sürdürerek, 14.5.2019 tarihinde Bayındır hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden ayrılmış ve muayenehanesinde hizmet vermeye başlamıştır. İngilizce bilmektedir, evlidir ve iki çocuğu vardır.

Bir cevap yazın