KLİNİK KARDİYOLOJİ

  • Romatizmal Kapak Hastalıkları
  • Koroner Arter Hastalıkları
  • Myokard hastalıkları tanı ve tedavisi
  • Girişimsel Kardiyoloji;
    yoğun ilgi ve uygulama alanları

Bir cevap yazın